Art. 549^1. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii

(1) In cazul in care procurorul a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala, confirmata de judecatorul de camera preliminara, si sesizarea judecatorului de camera preliminara in vederea luarii masurii de siguranta a confiscarii speciale sau a desfiintarii unui inscris, ordonanta de clasare sau, dupa caz, ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarire penala confirmata de judecatorul de camera preliminara, insotita de dosarul cauzei, se inainteaza instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta, dupa expirarea termenului prevazut la art. 339 alin. (4) ori, dupa caz, la art. 340 sau dupa pronuntarea hotararii prin care plangerea a fost respinsa ori prin care a fost confirmata ordonanta de renuntare la urmarire penala.

(2) Judecatorul de camera preliminara stabileste termenul de solutionare, in functie de complexitatea si particularitatile cauzei, care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.

(3) Pentru termenul fixat se dispune incunostintarea procurorului si se citeaza persoanele ale caror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, carora li se comunica o copie a ordonantei, punandu-le in vedere ca in termen de 20 de zile de la primirea comunicarii pot depune note scrise.

(4) Judecatorul de camera preliminara se pronunta prin incheiere, in sedinta publica, dupa ascultarea procurorului si a persoanelor ale caror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, daca sunt prezente. Dispozitiile cuprinse in titlul III al partii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispozitiilor prezentului articol se aplica in mod corespunzator.

(5) Judecatorul de camera preliminara, solutionand cererea, poate dispune una dintre urmatoarele solutii:

a) respinge propunerea si dispune, dupa caz, restituirea bunului ori ridicarea masurii asiguratorii luate in vederea confiscarii;

b) admite propunerea si dispune confiscarea bunurilor ori, dupa caz, desfiintarea inscrisului.

(6) In termen de 3 zile de la comunicarea incheierii, procurorul si persoanele prevazute la alin. (3) pot face, motivat, contestatie. Contestatia nemotivata este inadmisibila.

(7) Contestatia se solutioneaza potrivit procedurii prevazute la alin. (4) de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara celei sesizate ori, cand instanta sesizata este Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre completul competent potrivit legii, care poate dispune una dintre urmatoarele solutii:

a) respinge contestatia ca tardiva, inadmisibila sau nefondata;

b) admite contestatia, desfiinteaza incheierea si rejudeca propunerea potrivit alin. (5).