Art. 592. Cazurile de intrerupere

(1) Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute la art. 589, la cererea persoanelor aratate la alin. (3) al aceluiasi articol, iar in cazul prevazut la art. 589 alin. (1) lit. a), si la cererea administratiei penitenciarului.

(2) Dispozitiile art. 590 si art. 591 alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator.

(3) Contestatia formulata de procuror este suspensiva de executare.