Art. 86. Partea responsabila civilmente

Persoana care, potrivit legii civile, are obligatia legala sau conventionala de a repara in intregime sau in parte, singura sau in solidar, prejudiciul cauzat prin infractiune si care este chemata sa raspunda in proces este parte in procesul penal si se numeste parte responsabila civilmente.

RIL admis. Asigurătorii de răspundere civilă obligatorie au calitate de părţi responsabile civilmente în procesul penal pentru prejudicii produse de asiguraţii lor prin accidente de vehicule

O persoana juridica implicata in savarsirea unei infractiuni prin fapta organului de conducere poate avea, in cadrul aceluiasi proces penal, atat calitatea de inculpat, cat si calitatea de parte responsabila civilmente raspunzatoare pentru fapta prepusului (organul de conducere compus din persoane fizice. [T.V. Gheorghe in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 193]

Partea responsabila civilmente (comitent, sau persoana care are atributii de supraveghere a minorului) nu se poate constitui parte civila in cadrul procesului penal, prin formularea unei actiuni in regres impotriva inculpatului (prepus, minor) pentru recuperarea sumei de bani la care partea responsabila civilmente urmeaza a fi obligata la plata pentru fapta ilicita a inculpatului. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 86]