Art. 95. Dreptul de a formula plangere

(1) Avocatul are dreptul de a formula plangere, potrivit art. 336-339.

(2) In situatiile prevazute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) si art. 94, procurorul ierarhic superior este obligat sa rezolve plangerea si sa comunice solutia, precum si motivarea acesteia, in cel mult 48 de ore.