Art. 1.004. Independenta patrimoniala a instituitului

Instituitul nu este tinut sa dea socoteala dispunatorului ori mostenitorilor acestuia.

In timpul vietii sale, instituitul este liber sa conserve bunurile obiect al liberalitatii, sa le sporeasca, sa dispuna de ele prin acte cu titlu oneros, sa le pastreze pentru sine, sa dispuna de ele prin donatii, daca acest drept nu i s-a interzis in mod expres de catre dispunator, sa pastreze pentru sine valoarea rezultata din incheierea de acte cu titlu oneros cu privire la bunurile obiect al liberalitatii reziduale. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p.34]