Art. 1.005. Aplicarea regulilor substitutiei fideicomisare

Dispozitiile prevazute la art. 995, art. 996 alin. (2), art. 997, 999 si 1.000 sunt aplicabile liberalitatilor reziduale.

Sunt indepartate de la aplicare in materia liberalitatilor reziduale urmatoarele dispozitii ale substitutiei fideicomisare: a) art. 996 alin. (1) NCC, intrucat nasterea drepturilor substituitului este mai intai conditionata de existenta lor in patrimoniul instituitului la data mortii lui; b) art. 996 alin. (2) NCC, intrucat acesta este este specific numai fideicomisului gradual; c) art. 998 NCC, intrucat posibilitatea de a dispune de obiectul liberalitatii cu titlu oneros face ca rezerva instituitului sa nu fie afectata de eventuala obligatia de transmitere. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1052]