Art. 1.006. Domeniul de aplicare

Daca, din cauza unor situatii imprevizibile si neimputabile beneficiarului, survenite acceptarii liberalitatii, indeplinirea conditiilor sau executarea sarcinilor care afecteaza liberalitatea a devenit extrem de dificila ori excesiv de oneroasa pentru beneficiar, acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a conditiilor.

Pentru a opera revizuirea, trebuie sa existe legatura cauzala intre o modificare fundamentala a imprejurarilor initiale si dificultatea sau caracterul pagubos al executarii liberalitatii afectate de modalitatile amintite. Situatile imprevizibile si neimputabile beneficiarului fac trimitere atat la aspectele materiale 9in exemplul anterior, ruina edificiului devine prea avansata pentru continuarea afectatiunii), cat si subiective (nu mai exista un numar suficient de copii pentru mentinerea functionala a intregii cladiri), care este necesar sa intervina ulterior acceptarii liberalitatii. Efectul produs astfel trebuie sa constea fie intr-o executare „extrem de dificila” a obiectului liberalitatii/sarcinii, care ar putea fi apreciata prin mijloacele materiale de care dispune gratificatul sau pe care liberalitatea i le livreaza, fie intr-o executare „excesiv de oneroasa”, care ar putea fi apreciata prin reducerea emolumentului gratificatului pana la neantizarea intentiei liberale fata de acesta (ceea ce ar contraveni caracterului irevocabil al donatiei, de exemplu). [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1053]

Ne aflam in prezenta unei aplicatii a teoriei impreviziunii in materia liberalitatilor afectate de sarcini sau conditii. Trebuie mentionat ca nu orice dificultate in indeplinirea conditiilor sau in executarea sarcinilor confera dreptul beneficiarului de a obtine revizuirea acestora. Legiuitorul foloseste sintagmele „extrem de dificila” si „excesiv de oneroasa”, ceea ce inseamna ca este absolut necesar sa ne aflam in ipoteza unor dificultati foarte serioase, care nu au putut fi prevazute de dispunator la momentul intocmirii testamentului sau de legatar la momentul acceptarii legatului. Instabilitatea monetara, criza economica, deprecierea valorii imobilelor si alte asemenea evenimente intalnite in ultima vreme la noi si pe plan mondial si cunoscute de catre testator si beneficiar – daca se vor repeta in viitor, fara a se inregistra intensitati cu totul neobisnuite – nu vor mai justifica revizuirea conditiilor si a sarcinilor. [Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, Editia a III-a, actualizata si completata, Vol. II. Mostenirea testamentara, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2014, p. 134]