Art. 1.008. Inlaturarea efectelor revizuirii

Daca motivele care au determinat revizuirea conditiilor sau a sarcinilor nu mai subzista, persoana interesata poate cere inlaturarea pentru viitor a efectelor revizuirii.

A fortiori, se poate solicita si numai o inlaturare partiala a efectelor revizuirii dispuse anterior de instanta. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1054]