Art. 1.013. Formarea contractului

(1) Oferta de donatie poate fi revocata cat timp ofertantul nu a luat cunostinta de acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptarii.

(2) Oferta nu mai poate fi acceptata dupa decesul destinatarului ei. Mostenitorii destinatarului pot insa comunica acceptarea facuta de acesta.

(3) Oferta de donatie facuta unei persoane lipsite de capacitate de exercitiu se accepta de catre reprezentantul legal.

(4) Oferta de donatie facuta unei persoane cu capacitate de exercitiu restransa poate fi acceptata de catre aceasta, cu incuviintarea ocrotitorului legal.

Incheierea contractului de donatie se poate realiza intre absenti, prin oferta si acceptare separate. Prin oferta de donatie se intelege o propunere care contine elemente suficiente pentru formarea contractului de donatie si exprima intentia ofertantului de a se obliga in cazul acceptarii de catre destinatar [art. 1188 alin. (1) NCC]. Prin acceptarea ofertei se are in vedere orice act sau fapt al destinatarului care indica in mod neindoielnic acordul sau cu privire la oferta, astfel cum a fost formulata [art. 1196 NCC]. Pentru incheierea unui contract de donatie intre absenti, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii specifice: a) atat oferta, cat si acceptarea trebuie sa fie facute in forma autentica; b) acceptarea trebuie sa aiba loc in timpul vietii donatorului si a donatarului; c) actul de acceptare trebuie sa fie notificat donatorului in timpul vietii lui si inainte de a deveni incapabil. [D.Zeca in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. II, Editura Hamangiu 2012, p. 115]