Art. 1.021. Modul de operare

Revocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept.

Ca si in situatia rezolutiunii ce intervine in cazul neexecutarii fara justificare a obligatiilor de catre una dintre partile contractului sinalagmatic (art. 1549 NCC), revocarea pentru neindeplinirea sarcinii poate fi ceruta de donator, numai daca nu intelege sa ceara obligarea donatarului la executare. Donatia este revocata integral si nu doar in limita sa oneroasa, dar instanta poate aprecia daca, fata de caracterul partial al neexecutarii, revocarea nu poate fi dispusa doar in parte. Revocarea donatiei nu poate fi dispusa daca se dovedeste ca donatarul a avut o cauza justificata de neexecutare, in conditiile art. 1555-1557 NCC sau ca executarea sarcinii presupune depasirea valorii actualizate a bunului donat. [R. Constantinovici in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1064]