Art. 1.023. Cazuri

Donatia se revoca pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri:
a) daca donatarul a atentat la viata donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat;
b) daca donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de donator;
c) daca donatarul refuza in mod nejustificat sa asigure alimente donatorului ajuns in nevoie, in limita valorii actuale a bunului donat, tinandu-se insa seama de starea in care se afla bunul la momentul donatiei.

Atentatul la viata donatorului sau a unei persoane apropiate acestuia include numai tentativa de omor, chiar daca donatarul nu este condamnat penal (D. Alexandresco, Dreptul civil roman, p. 441). Nu intereseaza decat intentia de a ucide a donatorului, pusa in aplicare, dar cu rezultatul neatins, cu sau fara voia sa. Revocarea donatiei nu se va dispune daca donatorul a actionat fara discernamant sau intr-una dintre situatiile care inlatura caracterul penal al faptei. Desigur, revocarea poate fi ceruta si in cazul in care a intervenit decesul donatorului, urmare a atentatului la viata sa comis de donatar (omor). Nu se poate dispune revocarea donatiei pentru ucidere din culpa fiindca, sub aspectul ingratitudinii, latura subiectiva a faptei trebuie sa fie intentia. In teza a doua a lit. a) a art. 1023 NCC se prevede ca ingratitudinea opereaza si atunci cand donatarul a stiut ca altii vor sa atenteze la viata donatorului si nu l-a instiintat pe acesta din urma. Pentru a cere revocarea in temeiul acestui caz de ingratitudine, atentatul tertului asupra donatorului sau a unei persoane apropiate acestuia trebuie sa fie produs deja. [R. Constantinovici in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1065]

Sfera notiunii de “persoane apropiate donatorului” nu se limiteaza doar la rudele acestuia, caci legiuitorul nu utilizeaza terminologia, ci include orice persoana de care donatorul este legat afectiv. Factorul emotional-afectiv este cel care determina relatia apropiata, iar nu cel biologic sau de afinitate. De exemplu, o astfel de persoana apropiata poate fi un prieten, un sot, un concubin, un colaborator apropiat si nu este exclus ca, de pilda, un frate cu care donatorul se afla in dusmanie notorie sa nu fie, in logica textului, o persoana apropiata acestuia. Relatia apropiata trebuie sa subziste in momentul comiterii de catre donatar a faptei de ingratitudine, asadar, raporturile anterioare care nu s-au mentinut in timp nu atrag incidenta textului. De asemenea, trebuie dovedit ca donatarul avea cunostinta ca persoana pe care a avut intentia de a o ucide era apropiata donatorului. [A.-A. Stamate-Tamasan, Comentariile Codului civil. Donatia, Editura Hamangiu 2013, p. 125]