Art. 1.027. Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii

(1) Daca donatarul nu indeplineste sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii sai in drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donatiei.

(2) In cazul in care sarcina a fost stipulata in favoarea unui tert, acesta poate cere numai executarea sarcinii.

(3) Dreptul la actiunea prin care se solicita executarea sarcinii sau revocarea donatiei se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executata.

Donatia cu sarcina, in general exclude elementul aleatorialitate, in sensul ca obligatiile partilor nu pot crea pentru acestea sansa unui castig sau riscul unei pierderi, rigoarea pe care o presupune incheierea contractului si efectele acestuia fiind incompatibile cu sfera de incidenta a hazardului. Inca de la momentul incheierii contractului sunt determinate legal obligatiile ce incumba donatorului si donatarului, dat fiind caracterul numit al contractului, obligatii pe care donatarul le poate agrava si multiplica valabil (de exemplu, garanta pentru evictiune). Donatia nu creeaza pentru donator un “risc de pierdere”, ci chiar o diminuare patrimoniala concreta, asumata, care va profita gratificatului doarece aceasta inseamna intentie liberala. [A.-A. Stamate-Tamasan, Comentariile Codului civil. Donatia, Editura Hamangiu 2013, p. 5]

In limita sarcinii, contractul de donatie are caracter sinalagmatic, astfel ca in caz de neexecutare, donatorul poate cere justitiei executarea silita a obligatiei (ce formeaza obiectul sarcinii) cu daune-interese sau rezolutiunea contractului. Tot astfel, donatarul nu se poate elibera de sarcina abandonand bunurile daruite (fara acordul donatorului). [L. Stanciulescu, V. Nemes, Dreptul contractelor civile si comerciale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2013, p. 179]

Desi textul art. 1027 alin. (1) NCC confera dreptul de a alege doar donatorului si succesorilor sai in drepturi, nimic nu se opune ca actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii sa fie introdusa si de catre creditorii donatorului pe calea actiunii oblice, conform dispozitiilor art. 1560 NCC. [R. Constantinovici in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1068]