Art. 1.041. Testamentul olograf

Sub sanctiunea nulitatii absolute, testamentul olograf trebuie scris in intregime, datat si semnat de mana testatorului.

Daca testamentul este scris de o alta persoana (testament alograf), dar semnat si datat de testator, sanctiunea aplicabila este nulitatea absoluta. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p. 75]

Testamentul facut cu mana ghidata de o terta persoana, in cazurile in care testatorul este asistat la intocmirea testamentului, este valabil daca reprezinta vointa libera a testatorului, fara ca interventia tertului sa fi afectat aceasta vointa. Ca atare, interventia tertului trebuie sa contituie doar un simplu ajutor dat testatorului in redactarea actului conform vointei proprii a acestuia din urma. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p. 75]

Data poate fi pusa oriunde in cuprinsul testamentului, iar cand testamentul a fost redactat pe mai multe foi, se va da o singura pagina, rezultand insa ca este valabila pentru actul intreg. Testamentul intocmit pe parti la diferite intervale de timp se va da in final. [A.N. Gheorghe, Manual de drept succesoral, Editura Hamangiu, 2013, p. 88]

In situatia in care data este fie incompleta, fie eronata, datorandu-se unei greseli simple si involuntare a testatorului, instantele judecatoresti o vor putea intregi sau rectifica.
Data va putea fi rectificata numai cu ajutorul elementelor materiale sau intelectuale rezultate din cuprinsul actului de ultima vointa. Inexactitatea datei este acoperita daca a fost rectificata ulterior de testator printr-un supliment la testament (codicil). [A.N. Gheorghe, Manual de drept succesoral, Editura Hamangiu, 2013, p. 89]

Omisiunea datarii personal de catre testator a testamentului olograf se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic unilateral pentru cauza de moarte.
Dovada datei se poate completa sau rectifica în functie de elemente intrinseci sau extrinseci ale actului, însa numai în masura în care acestea deriva din elementele intrinseci si contribuie la consolidarea indicatiilor ce decurg din continutul înscrisului de ultima vointa. Se pot administra probe pentru lamurirea unei date incomplete sau involuntar eronate aplicata de testator pe testament, dar nu si în ipoteza inexistentei acestui element esential pentru validitatea actului. [Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 376/2010, portal.just.ro]

„Sub aspectul condiţiilor de formă cerute de lege, testamentul olograf este valid atunci când este scris în întregime de mâna testatorului, datat de mâna testatorului şi semnat de acesta.
Astfel cum reiese din constatările şi concluziile exprimate de expertul criminalist înscrisul invocat în cauză ca şi testament este scris în întregime de cel căruia i se atribuie, anume de D. C. , şi toate menţiunile conţinute de acest înscris aparţin acestuia .
Înscrisul a fost redactat, aşadar, de defunctul D. C., pe aceeaşi foaie de hârtie, faţă–verso , fiind trecută data de 14.02.2011 în fraza finală a acestuia .
Pentru a se identifica în cuprinsul înscrisului redactat, defunctul a folosit sintagma „ al vostru unchi C.” , folosind ca şi reper gradul de rudenie faţă de cei doi nepoţi ai săi, cărora le este adresat înscrisul, pe care îi descrie ca fiind cei care l-au îngrijit pe perioada stării sale de neputinţă datorată bolii.
Cu toate că defunctul nu a folosit decât prenumele său şi nu a aplicat o semnătură în sensul tehnic al cuvântului, sintagma „ al vostru unchi C.” este suficient de precisă încât să nu existe nici un dubiu că înscrisul poartă, în sens juridic, semnătura defunctului.
Prin urmare, instanţa reţine că înscrisul analizat reprezintă testamentul olograf al defunctului D. C. , fiind respectate condiţiile de validitate prescrise de art. 859 C.civ. [art. 1041 NCC, s.n. LL]”. [Judecătoria Mediaș, Sentința civilă nr. 1224/2012, portal.just.ro]