Art. 1.075. Efectele

(1) In cazul dezmostenirii sotului supravietuitor, mostenitorii din clasa cu care acesta vine in concurs culeg partea din mostenire ramasa dupa atribuirea cotei cuvenite sotului supravietuitor ca urmare a dezmostenirii.

(2) Daca, in urma dezmostenirii, pe langa sotul supravietuitor, vin la mostenire atat cel dezmostenit, cat si acela care beneficiaza de dezmostenire, acesta din urma culege partea ramasa dupa atribuirea cotei sotului supravietuitor si a cotei celui dezmostenit.

(3) Atunci cand, in urma dezmostenirii, un mostenitor primeste o cota inferioara cotei sale legale, mostenitorul cu care vine in concurs culege partea care ar fi revenit celui dezmostenit.

(4) Daca, in urma dezmostenirii, o persoana este inlaturata total de la mostenire, cota ce i s-ar fi cuvenit se atribuie mostenitorilor cu care ar fi venit in concurs sau, in lipsa acestora, mostenitorilor subsecventi.

(5) Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(4) nu pot profita persoanelor incapabile de a primi legate.

Identificarea efectelor dezmostenirii este utila pentru evitarea unor confuzii in privinta mostenitorilor care beneficiaza de exheredare. Patru ipoteze sunt avute in vedere de art. 1075 NCC
– dezmostenirea sotului supravietuitor, neurmata de instituirea de legatari pofita clasei de mostenitori legali cu care vine in concurs pentru diferenta dintre cota de mostenire legala si cota de rezerva a sotului;
– dezmostenirea unui alt mostenitor rezervatar alaturi de sotul supravietuitor, nu modifica nici ea regulile mostenirii legale; mai intai se imputa asupra mostenirii cota de rezerva a sotului supravietuitor, apoi se acorda rezerva mostenitorului exheredat si abia apoi se acorda clasei de mostenitori cu care sotul vine in concurs beneficiul exheredarii; de exemplu, in cazul in care de cuius are ca mostenitori legali sot, copil si frate si dezmosteneste pe sot si copil, intai se acorda rezerva sotului, apoi rezerva copilului, iar restul mostenirii se va cuveni clasei subsecvente din care face parte fratele, in calitatea sa de colateral privilegiat; totusi, apreciem ca exprimarea retinuta de alin. (2) al art. 1075 NCC este imprecisa, putand face obiectul si altor exemple;
– dezmostenirea partiala, neurmata de instituirea de legatari, profita clasei de mostenitori legali impreuna cu care exheredatul vine la mostenire pentru diferenta dintre cota de mostenire legala si cota dispusa prin testament; daca exheredatul vine singur la mostenire, apreciem ca situatia va profita clasei de subsecvente de mostenitori;
– dezmostenirea totala, ce poate interveni in cazul mostenitorilor nerezervatari sau in cazul rezervatarilor care inteleg sa renunte la acest drept, neurmata de instituirea de legatari, profita clasei de mostenitori legali impreuna cu care exheredatul vine la mostenire, sau clasei de mostenitori subsecventi, penru diferenta dintre cota de mostenire legala si cota dispusa prin testament. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1108]