Art. 1.078. Capacitatea executorului

Persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate fi executor testamentar.

Intrucat calitatea de executor testamentar este conditionata de capacitatea deplina de exercitiu, minorul casatorit sau cel emancipat poate fi desemnat executor testamentar. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p. 149]

Capacitatea deplina de exercitiu nu se apreciaza la momentul intocmirii testamentului, ci la data deschiderii mostenirii, cand incepe sa produca efecte imputernicirea data executorului desemnat de testator. [G.C. Frentiu, Comentariile Codului civil. Liberalitatile. Testamentul. Rezerva succesorala. Reductiunea liberalitilor excesive, Editura Hamangiu 2013, p. 149]