Art. 1.084. Suportarea cheltuielilor

Cheltuielile facute de executorul testamentar in exercitarea puterilor sale sunt in sarcina mostenirii.

Obligatia de despagubire a executorului testamentar, aflata in sarcina mostenirii, apreciem ca implica o sfera mai larga de indatoriri:
– restituirea sumelor de bani avansate avansate si a cheltuielilor necesare si utile facute de catre executor in scopul indeplinirii misiunii sale (art. 1084 NCC)
– plata de dobanzi la sumele de bani avansate de catre executor in executarea atributiilor sale; dobanzile se calculeaza din ziua din care executorul a facut plata si se datoreaza fara ca succesiunea sa fi fost pusa in intarziere (art. 2025 NCC);
– despagubirea executorului pentru pagubele suferite in executiunea testamentului (art. 2026 NCC), dar numai daca acestea sunt in legatura cu indeplinirea misiunii si a atributiilor sale, iar executorului nu i se poate imputa vreo culpa. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1113]