Art. 1.089. Notiunea de cotitate disponibila

Cotitatea disponibila este partea din bunurile mostenirii care nu este rezervata prin lege si de care defunctul putea dispune in mod neingradit prin liberalitati.

Cotitatea disponibila este acea fractiune a succesiunii de care de cuius este liber sa dispuna cu titlu gratuit prin liberalitati (donatie sau testament), in ciuda prezentei mostenitorilor rezervatari (etimologic, denumirea provine din latina medievala, disponibilis = de care se poate dispune liber). Noul Cod civil nu determina in mod direct cuantumul cotitatii disponibile, ea urmand a fi calculata ca diferenta intre valoarea de calcul a masei succesorale (a se vedea art. 1091 NCC) si valoarea rezervei totale, (adica a rezervelor insumate a tuturor succesorilor care pot si vor sa vina la succesiunea lui de cuius). De exemplu, daca lasa doi copii, de cuius nu poate dispune prin liberalitati in favoarea unor terti decat de jumatate, ceea ce conduce la individualizarea ca fiind diferenta pana la intreg). Intrucat rezerva succesorala repprezinta intotdeauna jumatate din mostenire, indiferent de numarul si calitatea mostenitorilor rezervatari, pe cale de consecinta si cotitatea disponibila va avea aceeasi valoare. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1118-1119]