Art. 1.094. Caile de realizare a reductiunii

(1) Reductiunea liberalitatilor excesive se poate realiza prin buna invoiala a celor interesati.

(2) In lipsa unei asemenea invoieli, reductiunea poate fi invocata in fata instantei de judecata pe cale de exceptie sau pe cale de actiune, dupa caz.

(3) In cazul pluralitatii de mostenitori rezervatari, reductiunea opereaza numai in limita cotei de rezerva cuvenite celui care a cerut-o si profita numai acestuia.