Art. 1.126. Mostenitorii sezinari

Sunt mostenitori sezinari sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati.

Calitatea de mostenitor sezinar este conditionata de vocatia concreta la mostenire, in sensul ca vor beneficia de sezina numai acei mostenitori care dorec (nu sunt renuntatori) si pot sa vina la mostenire (nu sunt nedemni), si care nu sunt inlaturati de la mostenire prin prezenta unor mostenitori dintr-o clasa mai apropiata sau de un grad mai apropiat de defunct. Astfel sezina are caracter individual deoarece este conferita mostenitorilor conform ordinii in care sunt chemati de lege la mostenire si caracter succesiv deoarece in cazul in care succesorul in rang preferat renunta, sezina trece la urmatorul chemat de lege la mostenire, iar regulile referitoare le sezina au caracter imperativ si nu pot fi modificate prin vointa defunctului. Pana la atestarea calitatii de mostenitor prin certificatul de mostenitor sau prin hotararea judecatoreasca, mostenitorii sezinari dobandesc de drept stapanirea de fapt a mostenirii. Astfel, de la data deschiderii succesiunii, chiar daca nu au fost trimisi in posesie, mostenitorii sezinari sunt indreptatiti sa ia in stapanire de fapt (stapanire materiala) si sa administreze (de exemplu, sa perceapa fructe, sa incaseze creante etc.) bunurile succesorale mobile si imobile, fara a avea dreptul de dispozitie asupra acestora, deoarece bunurile au fost preluate in interesul succesiunii, precum sa si exercite drepturile si actiunile patrimoniale dobandite prin mostenire (de exemplu, dreptul de a urmari debitorii succesiunii, dreptul de se apara, ca parat, fata de cei care au pretentii referitoare la mostenire, actiunea in revendicare, actiunile posesorii si petitorii), fara a avea nevoie de atestarea prealabila a calitatii de mostenitor. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1171]

Statul si unitatile administrativ-teritoriale nu pot fi inclusi in categoria mostenitorilor sezinari propriu-zisi – acesta a fost, de altfel, motivul pentru care nu se regasesc in enumerarea de la art. 1126 C. civ. – dar se bucura de anumite prerogative care nu sunt caracteristice mostenitorilor sezinari. De aceea, pot fi considerati mostenitori sezinari atipici. [Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, Editia a III-a, actualizata si completata, Vol. I. Mostenirea legala, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 293]