Art. 1.127. Dobandirea sezinei de catre mostenitorii legali nesezinari

(1) Mostenitorii legali nesezinari dobandesc sezina numai prin eliberarea certificatului de mostenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii mostenirii.

(2) Pana la intrarea in stapanirea de fapt a mostenirii, mostenitorul legal nesezinar nu poate fi urmarit in calitate de mostenitor.

Procedura de trimitere in posesie este necontencioasa si se realizeaza de catre notarul public de locul deschiderii mostenirii, la cererea mostenitorilor legali nesezinari [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 647]