Art. 1.131. Efectele recunoasterii calitatii de mostenitor

(1) Recunoasterea calitatii de mostenitor il obliga pe detinatorul fara titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu aplicarea regulilor prevazute la art. 1.635-1.649.

(2) In privinta actelor juridice incheiate intre detinatorul fara titlu al bunurilor succesorale si terti, dispozitiile art. 960 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Pentru a obtine pe calea executarii silite efectele recunoasterii calitatii de mostenitor, reclamantul trebuie sa formuleze un capat suplimentar de cerere in acest sens, nefiind suficienta doar recunoasterea calitatii de mostenitor pentru obligarea detinatorului fara titlu la restituirea bunurilor. [M. Paraschiv in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 429]

Daca petitia de ereditate este admisa, recunoasterea titlului de mostenitor al reclamantului se produce retroactiv, din momentul deschiderii succesiunii, indiferent de momentul introducerii actiunii sau al pronuntarii hotararii. [G.Boroi, L.Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p. 658]