Art. 1.135. Notiune

(1) Daca nu sunt mostenitori legali sau testamentari, mostenirea este vacanta.

(2) Daca prin legat s-a atribuit numai o parte a mostenirii si nu exista mostenitori legali ori vocatia acestora a fost restransa ca efect al testamentului lasat de defunct, partea din mostenire ramasa neatribuita este vacanta.

Statul nu are un drept de optiune succesorala asupra mostenirii vacante. Astfel, comuna, orasul sau municipiul nu ar putea renunta la mostenirea vacanta, intrucat, in baza art. 1138 C. civ., bunurile succesorale le-ar reveni tot lor. [L. Stanciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu 2012, p. 85]