Art. 1.145. Masuri conservatorii

Bunurile mostenirii pot sa faca obiectul unor masuri conservatorii, in tot sau in parte, la cererea persoanelor interesate, in conditiile legii.

Ca o masura generala de prevedere, art. 1145 NCC stipuleaza ca pot fi luate masuri conservatorii ale bunurilor succesorale. Prin aceasta, vom intelege efectuarea unui inventar, punerea de sigilii, numirea unui custode sau chiar a unui curator special desemnat de notarul public pentru conservarea si, eventual, administrarea acestor bunuri. Aplicarea art. 1145 NCC poate privi unele bunuri din masa succesorala sau intreaga mostenire. (…) Valabilitatea acestor masuri poate fi extinsa pana la efectuarea partajului, dupa aceasta data bunurile nemaifiind ale mostenirii, ci ale fiecarui mostenitor in parte. Textul legal nu numeste vreun motiv al luarii acestor masuri, de unde intelegem ca orice motiv intemeiat poate fi retinut ca temei al aplicarii (natura patrimoniului succesoral format din bunuri mobile de mare valoare, neintelegerile intre mostenitori, neintelegerile intre mostenitori si creditori, pericolul de pierdere sau distrugere a bunurilor etc.) [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1188]