Art. 1.146. Notiune

(1) Raportul donatiilor este obligatia pe care o au intre ei sotul supravietuitor si descendentii defunctului care vin efectiv si impreuna la mostenirea legala de a readuce la mostenire bunurile care le-au fost donate fara scutire de raport de catre cel ce lasa mostenirea.

(2) In lipsa de stipulatie contrara din partea donatorului, cei mentionati la alin. (1) sunt obligati la raport numai daca ar fi avut vocatie concreta la mostenirea defunctului in cazul in care aceasta s-ar fi deschis la data donatiei.

Pentru a exista obligatia de raport al donatiilor trebuie sa fie indeplinite anumite conditii.
In primul rand, trebuie sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie succesorala legala la mostenire fie in calitate de mostenitori ai defunctului, fara a se face distinctie dupa cum provin din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie, in functie de gradul de rudenie cu defunctul sau dupa cum vin la mostenire prin reprezentare sau in nume propriu, fie de sot supravietuitor care vine la mostenire in concurs cu descendentii. Nu se poate admite extinderea obligatiei de raport si la alti mostenitori legali, textul fiind de stricta interpretare.
A doua conditie vizeaza faptul ca, pentru a fi obligat la raportul donatiei, mostenitorul trebuie sa fi acceptat mostenirea legala, deoarece daca renunta la mostenire, descendentul si sotul supravietuitor nu mai au obligatia de raport, iar, daca avem in vedere modurile in care se realizeaza imputarea liberalitatilor, acestia pot pastra liberalitatea primita in limitele cotitatii disponibile. (…)
A treia conditie (…) presupune ca persoana care are obligatia de a raporta donatia primita sa intruneasca dubla calitate de mostenitor legal si de donatar, (…) potrivit art. 1146 alin. (2) NCC, este necesar ca donatarul sa aiba calitatea de mostenitor prezumtiv al donatorului la momentul incheierii contractului de donatie.
A patra conditie necesara pentru existenta obligatiei de raport al donatiei se refera la faptul ca donatia facuta descendentului sau sotului supravietuitor, care vine in concurs cu descendentii, trebuie sa nu fi fost scutita de raport. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1190]