Art. 1.157. Regresul intre mostenitori. Insolvabilitatea unuia dintre mostenitori

(1) Mostenitorul universal sau cu titlu universal care, din cauza garantiei reale sau din orice alta cauza, a platit din datoria comuna mai mult decat partea sa are drept de regres impotriva celorlalti mostenitori, insa numai pentru partea din datoria comuna ce revenea fiecaruia, chiar si atunci cand mostenitorul care a platit datoria ar fi fost subrogat in drepturile creditorilor.

(2) Cand unul dintre mostenitorii universali sau cu titlu universal este insolvabil, partea lui din pasivul mostenirii se imparte intre toti ceilalti in proportie cu cotele succesorale ale fiecaruia.

(3) Mostenitorul are dreptul de a cere plata creantelor pe care le are fata de mostenire de la ceilalti mostenitori, ca orice alt creditor al mostenirii. In privinta partii din datorie care ii revine ca mostenitor, dispozitiile art. 1.620-1.624 sunt aplicabile.

In cazul in care unul dintre mostenitorii universali sau cu titlu universal care, din cauza garantiei reale sau din orice alta cauza, plateste din datoria comuna mai mult decat partea proportionala cu cota succesorala ce ii revine fiecaruia (partea sa ereditara), art. 1157 alin. (1) NCC ii recunoaste un drept de regres impotriva celorlalti comestenitori legali sau testamentari, universali sau cu titlu universal pentru partea din datoria comuna platita peste partea care ii revenea. Aceasta actiune poate avea o natura juridica diferita: actiune personala, cand se face plata unei obligatii indivizibile; actiune derivata din gestiunea de afaceri, cand plateste mai mult decat partea sa ereditara cu intentia de a gera interesele celorlalti mostenitori; actiune provenind dintr-o subrogatie reala, cand mostenitorul acceptant sub beneficiu de inventar plateste o datorie/sarcina a mostenirii din propriul sau patrimoniu; actiune in garantie a impartelii, cand actiunea in regres e efectuata dupa realizarea partajului. Intrucat are caracter personal, actiunea in regres e prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani, indiferent daca se valorifica printr-o actiune separata sau daca este exercitata in cadrul procesului de partaj. Lasarea bunurilor mostenirii in posesia mostenitorilor solvens poate valora o recunoastere de datorie ce are ca efect intreruperea prescriptiei. [C. Macovei, M.C. Dobrila in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1205]