Art. 1.160. Subiecte

Ascendentii pot face partajul bunurilor lor intre descendenti.