Art. 1.161. Forme

(1) Partajul de ascendent se poate realiza prin donatie sau prin testament, cu respectarea formelor, conditiilor si regulilor prevazute de lege pentru aceste acte juridice.

(2) Partajul realizat prin donatie nu poate avea ca obiect decat bunurile prezente.