Art. 1.173. Contractul comutativ si contractul aleatoriu

(1) Este comutativ contractul in care, la momentul incheierii sale, existenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa, iar intinderea acestora este determinata sau determinabila.

(2) Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin vointa partilor, ofera cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o expune totodata la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor si incert.

Contractul prin care o parte se obliga sa transmita o cota parte din drepturile litigioase asupra unui imobil iar cealalta parte se obliga la prestarea intretinerii in favoarea cedentei este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros si aleatoriu, partile necunoscand la data perfectarii contractului care va fi intinderea prestatiilor reciproce.
Faptul ca in contract este stipulat un pret, nu modifica natura juridica a acestui act, intrucat, instrainarea privea sansele pierderii sau castigarii procesului.[ICCJ, Sectia civila si de proprietate intelectuala, Decizia nr. 2978/2011, www.scj.ro]

Avand in vedere existenta litigiului de partaj ce se afla pe rol la data incheierii antecontractului, reiese ca reclamantul cunostea ca exista in derulare, procesul de iesire din indiviziune, discutandu-se atat cota indiviza a partilor, cat si modul de iesire din indiviziune, astfel ca aceasta parte si-a asumat riscul privind solutia ce se putea obtine in final, solutie care putea fi de atribuire sau nu in natura a bunului imobil.
Fiind vorba de un proces de partaj, finalitatea acestuia putea sa fie atat obtinerea in natura a unui bun imobil, cat si neobtinerea acestuia.
Asadar, reiese ca acesta a fost scopul determinant al conventiei, astfel ca in aceste conditii, reclamantul trebuia sa-si asume demersurile intreprinse cu scopul evident de a obtine un profit din achizitionarea unei cote nedeterminate dintr-un bun litigios. Paratei recurente nu poate sa i se retina nici o culpa in executare care sa poata conduce la sanctiunea rezolutiunii conventiei, astfel cum in mod gresit a procedat instanta de apel. Conventia incheiata de catre parti este in mod cert una aleatorie, instanta neputand sa treaca peste componenta obiectiva a cauzei acestui tip de conventie. Hotarator pentru definirea unui contract ca fiind aleatoriu sau comutativ este certitudinea sau incertitudine a prestatiilor la momentul incheierii contractului, ori in speta a reiesit caracterul aleatoriu al conventiei partilor, acestea necunoscand la momentul incheierii contractului nici intinderea exacta al cotei si nici modul de exprimare al acesteia si anume, ori intr-o anumita suprafata de teren sau doar intr-o sulta asadar in bani. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a-IV-a Civila, Decizia civila nr.1657/10.10.2013, portal.just.ro]