Art. 1.192. Termenul de acceptare

Termenul de acceptare curge din momentul in care oferta ajunge la destinatar.