Art. 1.212. Invocarea erorii cu buna-credinta

Partea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar exigentelor bunei-credinte.