Art. 1.219. Temerea reverentiara

Simpla temere izvorata din respect, fara sa fi fost violenta, nu atrage anularea contractului.