Art. 1.229. Bunurile care nu sunt in circuitul civil

Numai bunurile care sunt in circuitul civil pot face obiectul unei prestatii contractuale.