Art. 1.247. Nulitatea absoluta

(1) Este nul contractul incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.

(2) Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata, pe cale de actiune sau de exceptie.

(3) Instanta este obligata sa invoce din oficiu nulitatea absoluta

(4) Contractul lovit de nulitate absoluta nu este susceptibil de confirmare decat in cazurile prevazute de lege.

Constatarea de către instanţa penală a inexistenţei faptei penale, respectiv a infracţiunii de abuz în serviciu, în legătură cu actul cu privire la care s-a solicitat prin acţiune constatarea nulităţii absolute, nu înseamnă validarea actului respectiv sub aspectul îndeplinirii cerinţelor de legalitate.
Cu alte cuvinte, sfera motivelor (cazurilor) de nulitate absolută a actelor juridice este mult mai largă şi nu se suprapune cu sfera motivelor ce au incidenţă penală.
A admite teza contrară, ar însemna ca actele juridice civile ce încalcă norme imperative de fond sau de formă, de drept civil, şi care nu au incidenţă penală să nu poată fi supuse sancţiunii nulităţii, cu consecinţa rămânerii lor în circuitul civil şi producerii de efecte juridice. [Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 390 din 13 martie 2013, portal.just.ro]