Art. 1.252. Prezumtia de nulitate relativa

In cazurile in care natura nulitatii nu este determinata ori nu reiese in chip neindoielnic din lege, contractul este anulabil.