Art. 1.254. Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente

(1) Contractul lovit de nulitate absoluta sau anulat este considerat a nu fi fost niciodata incheiat.

(2) Desfiintarea contractului atrage, in conditiile legii, si desfiintarea actelor subsecvente incheiate in baza lui.

(3) In cazul in care contractul este desfiintat, fiecare parte trebuie sa restituie celeilalte, in natura sau prin echivalent, prestatiile primite, potrivit prevederilor art. 1.639-1.647, chiar daca acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu.

In ceea ce priveste aria daunelor-interese cu care partea inocenta ar putea fi despagubita pentru un contract nul sau anulabil, in mod abstract, este aceea a interesului contractual negativ: contractul de buna credinta va avea dreprul sa fie compensat in limitele cheltuielilor suportate inutil in vederea contractului si ocaziilor pierdute din cauza increderii in validitatea acelui contract. Avand, in acelasi timp, dreptul la actiunea in restituirea prestatiilor, nicio alta pierdere nu va putea fi compensata. Insa, atunci cand optiunea contractantului inocent de limiteaza la a cere despagubirea, renuntand la exercitatea actiunii in anulabilitate, dauna poate fi egala cu interesul contractual pozitiv, intrucat, ramanand valid contractul, cererea acestuia nu difera in continut de aceea care e consecinta unei neindepliniri. [G. Raducan in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. II, Editura Hamangiu 2012, p. 555]