Art. 1.255. Nulitatea partiala

(1) Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri si care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului in intregul sau numai daca sunt, prin natura lor, esentiale sau daca, in lipsa acestora, contractul nu s-ar fi incheiat.

(2) In cazul in care contractul este mentinut in parte, clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si clauzelor care contravin unor dispozitii legale imperative si sunt considerate de lege nescrise.

Nulitatea partiala poate interveni doar in cazul contractelor complexe, continand clauze multiple cu efecte aparte. [A. Ratoi in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 473]

Inlocuirea de drept nu presupune interventia instantei, prin urmare, partile vor beneficia de drepturile si vor fi tinute de obligatiile prevazute in dispozitiile legale aplicabile contractului lor simultan cu: a) in cazul clauzelor nule, constatarii/declararii nulitatii acestora sau b) in cazul clauzelor considerate de lege nescrise, inserarii lor in contract. [A. Ratoi in Noul Cod civil. Note. Corelatii. Explicatii, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011, p. 473]

Caracterul ilicit al unei clauze contractuale se poate stabili numai prin raportare la normele legale pretins incalcate. In consecinta, este nelegala hotararea prin care instanta retine caracterul ilicit al unei clauze contractuale prin raportare la alte clauze din contract si constata nulitatea acesteia fara sa indice norma de drept substantial, imperativa, care a fost incalcata. [ICCJ Sectia a II-a civila, Decizia nr. 58 din 16 ianuarie 2014, www.scj.ro]