Art. 1.267. Interpretarea sistematica

Clauzele se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul contractului.