Art. 1.272. Continutul contractului

(1) Contractul valabil incheiat obliga nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar si la toate urmarile pe care practicile statornicite intre parti, uzantele, legea sau echitatea le dau contractului, dupa natura lui.

(2) Clauzele obisnuite intr-un contract se subinteleg, desi nu sunt stipulate in mod expres.