Art. 1.277. Contractul pe durata nedeterminata

Contractul incheiat pe durata nedeterminata poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauza contrara sau stipularea unei prestatii in schimbul denuntarii contractului se considera nescrisa.

Dispozitiile art. 1277 au un caracter imperativ care se manifesta pe doua planuri, insemnand ca partile nu pot interzice (nu pot renunta) printr-o clauza expresa (la) dreptul de denuntare unilaterala si nici nu pot conveni un regim conventional derogator de la cel prevazut in art. 1277. Regimul legal al regulii denuntarii unilaterale are urmatoarele componente principale:
a) domeniul de aplicatie se refera la contractele incheiate pe durata nedeterminata;
b) dreptul de denuntare unilaterala este acordat de lege in mod egal, reciproc si cu titlu gratuit fiecarei parti contractante. Teza finala a art. 1277 interzice in mod expres stipularea in contract a unei prestatii in schimbul exercitarii dreptului de a denunta contractul;
c) stipularea de principiu a denuntarii unilaterale a contractelor pe durata nedeterminata nu trebuie sa dea nastere unor eventuale abuzuri, astfel ca art. 1277 prevede obligativitatea acordarii unui termen rezonabil de preaviz. Aprecierea caracterului rezonabil al intinderii termenului de preaviz depinde de natura, obiectul, durata contractului, de eventuala executare a prestatiilor, importanta investitiilor, timpul necesar pentru incheierea unei tranzactii de substituire etc.;
d) caracterul imperativ al dispozitiilor art. 1277 este reflectat de teza finala a textului legal prin stipularea ca nescrise a clauzelor contractuale contrare. [C. Zamsa in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1337-1338]