Art. 1.288. Mijloacele de aparare ale promitentului

Promitentul poate opune beneficiarului numai apararile intemeiate pe contractul care cuprinde stipulatia.