Art. 1.294. Actele nepatrimoniale

Dispozitiile referitoare la simulatie nu se aplica actelor juridice nepatrimoniale.