Art. 1.348. Caracterul subsidiar

Cererea de restituire nu poate fi admisa, daca cel prejudiciat are dreptul la o alta actiune pentru a obtine ceea ce ii este datorat.

Daca reclamantul are la dispozitie actiunea bazata pe contract, delict sau alt izvor de obligatii (intre care trebuie sa includem neaparat si legea), nu se poate intenta actiunea bazata pe imbogatirea fara justa cauza. De asemenea, actio de in rem verso este inadmisibila in ipoteza in care reclamantul urmareste in realitate obtinerea unei reparatii pe care ar fi putut sa o obtina pe calea unei actiuni prescrise sau care este paralizata prin alta exceptie ce paratul este in drept sa o invoce. Caracterul subsidiar al actiunii intemeiata pe imbogatirea fara justa cauza are de fapt rolul de a impiedica o utilizare abuziva a institutiei prin care sa fie deturnate alte institutii ale dreptului privat in toate ipotezele in care se poate vorbi de o imbogatire si o insaracire desi exista temei juridic pentru ambele. In toate cazurile in care insaracitul dispune de o actiune, alta decat de in rem verso, fie ca ea poate fi intentata impotriva imbogatitului, fie impotriva unei terte persoane, mecanismul imbogatirii fara justa cauza nu este functional. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 374]