Art. 1.375. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

Proprietarul unui animal sau cel care se serveste de el raspunde, independent de orice culpa, de prejudiciul cauzat de animal, chiar daca acesta a scapat de sub paza sa.

Raspunderea reglementata de art. 1375 C. civ. se aplica numai in cazul prejudiciilor cauzate de animalele care se afla in paza juridica a unei persoane fizice sau juridice, asupra lor putand fi exercitata, in mod independent, o putere de directie, control si supraveghere. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 510]

Art. 1375 Cod civil reglementează una dintre formele de răspundere indirectă, care nu implică fapta unei persoane, ci prejudiciile produse de animale. În acest caz se instituie o formă de răspundere civilă delictuală obiectivă, independentă de orice culpă. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale revine persoanei care are paza animalului în momentul producerii prejudiciului. Paza (juridică sau de fapt) decurge, ca regulă, din dreptul pe care îl are o persoană de a se folosi de animalul respectiv, care implică prerogativa de comandă, de direcţie şi supraveghere asupra animalului. În această situaţie este proprietarul animalului ori persoana căreia proprietarul i-a transmis folosinţa animalului.
Exonerarea de răspundere pentru prejudiciul cauzat de animale poate interveni numai în măsura în care se face dovada că dauna a fost provocată de fapta victimei înseşi, de fapta unui terţ sau dintr-o cauză de forţă majoră. [Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 1311/A/18.12.2015, portal.just.ro]