Art. 1.376. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri

(1) Oricine este obligat sa repare, independent de orice culpa, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul coliziunii unor vehicule sau in alte cazuri similare. Cu toate acestea, in astfel de cazuri, sarcina repararii tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a carui fapta culpabila intruneste, fata de ceilalti, conditiile fortei majore.

Aceasta raspundere se poate antrena pentru prejudiciile cauzate de orice lucru aflat in paza unei persoane, cu exceptia celor pentru care exista reglementari speciale, cum sunt: ruina edificiului (art. 1378 C. civ.); produsele cu defecte (Legea nr. 240/2004); instalatii si energie nucleara, in caz de accidente nucleare (Legea nr. 703/2001); aeronave (Codul aerian adoptat prin O.G. nr. 29/1997). De asemenea, raspunderea nu se antreneaza pentru prejudiciile cauzate de lucrurile care n-au fost inca apropiate de nimeni si nu se afla in paza unei persoane, cum sunt: aerul din atmosfera, radiatiile naturale, energiile naturale inca necaptate etc.; desigur ca in masura in care, prin dezvoltarea stiintei si tehnicii, ele vor fi sau nu apropiate de catre om, se impune si angajarea raspunderii prevazuta de art. 1376 alin.(1) din Codul civil. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 494]