Art. 1.378. Raspunderea pentru ruina edificiului

Proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fel este obligat sa repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor parti din ele, daca aceasta este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie.

Acest text instituie o raspundere civila speciala, in raport cu prevederea art. 1376 alin. (1) C. civ. care reglementeaza raspunderea civila generala, cu valoare de principiu, petru prejudiciile cauzate de lucruri. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 512-513]

Pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiilor raspunde exclusiv persoana care are calitatea de proprietar al edificiului. Proprietarul edificiului raspunde chiar si atunci cand acesta se afla, la momentul producerii prejudiciului, in stapanirea altei persoane pe temeiul unui alt drept real sau personal: uzufruct, abitatie, fiducie, locatiune, comodat etc. In schimb, aceasta raspunderea incumba superficiarului, deoarece el este proprietarul edificiului. De asemenea, proprietarul sau, dupa caz, superficiarul raspunde si in cazul in care edificiul se afla in stapanirea unui simplu posesor, care inca nu au dobandit dreptul de proprietate prin efectul uzucapiunii. [L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, p. 513-514]