Art. 1.396. Categorii de obligatii

(1) Obligatiile pot fi pure si simple, obligatii simple sau afectate de modalitati.

(2) Obligatiile pure si simple nu sunt susceptibile de modalitati.

Nu prezinta niciun interes practic delimitarea intre obligatiile pure si simple si obligatiile simple. Mai mult, este echivoca, deoarece in Cod exista ipoteze de reglementare in care distinctia este negata [art. 1054 alin. (2) precizeaza ca legatul poate fi „pur si simplu, cu termen, sub conditie sau sarcina”].[A. G. Uluitu in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p.1476]