Art. 1.402. Conditia imposibila, ilicita sau imorala

Conditia imposibila, contrara legii sau bunelor moravuri este considerata nescrisa, iar daca este insasi cauza contractului, atrage nulitatea absoluta a acestuia.

Sanctiunea de lege lata a ilicitului sau a imoralitatii conditiei este nulitatea actului conditionat, daca conditia este „insasi cauza contractului, atrage nulitatea absoluta a acestuia”. Daca in schimb, conditia imorala sau ilegala nu afecteaza cauza contractului, ea se va considera nescrisa. In ciuda caracterului drastic si ferm al sanctiunii legale, va trebui in concret, pentru fiecare operatiune juridica, sa se stabileasca daca conditia ilicita afecteaza actul, adica daca ea este esentiala pentru acesta. Altfel, o conditie ilicita nu avea niciun efect asupra validitatii operatiunii juridice. De pilda, daca conditia ilicita este una rezolutorie, ea nu va afecta producerea efectelor actului juridic, iar acesta va putea fi considerat ca a fost incheiat pur si simplu. Deci, nulitatea actului va lovi doar in cazul unei conditii suspensive ilicite. In plus, daca conditia este potestativa si negativa, iar evenimentul atasat ei este imposibil de realizat, imposibilitatea nu va avea niciun efect asupra actului juridic. In fine, se poate observa ca daca in discutie ar fi o conditie cazuala, aceasta nu poate fi considerata ilicita atat timp cat hazardul nu depinde de vreo actiune omeneasca. [P. Vasilescu, Drept civil. Obligatii, Editura Hamangiu 2012, p. 405]