Art. 1.406. Renuntarea la conditie

(1) Partea in al carei interes exclusiv a fost stipulata conditia este libera sa renunte unilateral la aceasta atat timp cat conditia nu s-a indeplinit.

(2) Renuntarea la conditie face ca obligatia sa fie simpla.