Art. 1.419. Inopozabilitatea decaderii din termen

Decaderea din beneficiul termenului a unui debitor, chiar solidar, nu este opozabila celorlalti codebitori.