Art. 1.421. Categorii

Obligatiile pot fi divizibile sau indivizibile.